Overige activiteiten

Overige activiteiten die in het Dienstencentrum Senioren plaatsvinden:

Regelzorg
Rijbewijskeuring
Afspraken via de landelijke afsprakenlijn : 088-23 23 300

Schaakclub (donderdagavond)

Trefpunt (van Thuiszorg Hof en Hiem) (op woensdagmorgen 1x in de 14 dagen)

‘De mannen van Suderigge’ (biljarten, sjoelen e.d. op dinsdagavond)