Overige activiteiten

Overige activiteiten die in het Dienstencentrum Senioren plaatsvinden:

Sociaal Café (woensdagochtend van 09.30 – 11.30 uur)

Regelzorg
Rijbewijskeuring
Afspraken via de landelijke afsprakenlijn : 088-23 23 300

Versus
Afspraken via telefoon : < volgt >

Schaakclub (donderdagavond)