Vacatures

Coördinator VLAM

De naam VLAM staat voor Vrijwilligers Lemsterland Aan de telefoon Met u.

VLAM-vrijwilligers zetten zich in voor voornamelijk vervoer van ouderen en gehandicapten die geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer ten gevolge van lichamelijke of geestelijke beperkingen, maar niet rolstoel gebonden zijn. Daarnaast komen bij de VLAM aanvragen binnen voor boodschappen doen, voor klusjes in en om huis, voor wandelen met mensen die rolstoel gebonden zijn, enz. Het centraal meldpunt bestaat sinds 21 maart 1994.

De telefoonwachten zijn op werkdagen ’s morgens tussen 9.30 en 11.00 uur aanwezig om de hulpvragen op telefoonnummer 0514-562000 in behandeling te nemen.

De VLAM is een van de activiteiten van de Stichting Dienstencentrum Senioren Lemmer (DC). Deze activiteit wordt aangestuurd en geleid door de coördinator VLAM.

Functieprofiel

Vaardigheden en competenties:

 • Heeft coachende vaardigheden;
 • Kan goed luisteren en mede daardoor recht doen aan de inbreng van verschillende partijen;
 • Is in staat zowel de belangen van de vrijwilliger als die van de organisatie te behartigen;
 • Is klantgericht.

Functie-inhoud/taken:

 • Aanspreekpunt bij calamiteiten met betrekking tot VLAM-vragen;
 • Werven, inwerken en coachen van (nieuwe) VLAM-vrijwilligers;
 • Coördinatie van alle werkzaamheden van telefoonwachten zoals roosterindeling, planning, aanpassen en kopiëren van formulieren en registratie;
 • Organiseren van een jaarlijks werkoverleg met groepen VLAM-vrijwilligers;
 • Controleren en accorderen van de door de VLAM chauffeurs ingediende declaraties;
 • Jaarlijks verslag maken van de uitgevoerde ritten, en de hand- en spandiensten door de VLAM-vrijwilligers;
 • Ontwikkelen en uitwerken van nieuwe ideeën en activiteiten ten behoeve van publiciteit;
 • Actief deelnemen aan het bestuurlijk overleg van de Stichting Dienstencentrum Senioren Lemmer;
 • Actief deelnemen aan andere, voor de functie belangrijke, overleggen zoals het overleg met de andere twee vrijwillige vervoersdiensten in gemeente DFM;
 • Legt verantwoording af aan het bestuur.