2017 – 2018

Activiteiten op de dinsdagmiddag:

In de maanden oktober t/m maart worden op de 1e dinsdag van de maand (en soms ook op de 5e) diverse activiteiten georganiseerd. Informatie hierover vindt u op deze website en op de website van Lemsternijs.

activiteiten najaar 2017 t/m voorjaar 2018

Voor het bijwonen van de (dia)lezingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 4,= (incl. koffie/thee), voor deelname aan de externe activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 7,=  (incl. koffie/thee en reiskosten).