Ontmoetingscafé De Bolder, maandag 25 november, aanvang 10.00 uur. Thema: Welke hulpmiddelen kunt u krijgen via het Sociaal wijkteam

Inloop vanaf 09.45 uur, entree en kopje koffie gratis.

De Bolder is een samenwerkingsverband tussen Patyna, Buurtzorg,

Sociaal Werk De Kear, Hof en Hiem en Thuiszorg Zuidwest Friesland