Rijbewijskeuring, vrijdag 20 december. Aanvang ± 13.15 uur Afspraken via Regelzorg, 088-2323300 of via www.regelzorg.nl